dažiūrėti

dažiūrėti
×dažiūrė́ti, dažiū̃ri (dàžiūria, dažiū́ro), -ė́jo (hibr.) tr.; D.Pošk 1. pamatyti, regėti, suvokti: Kas jų (baravykų) dažiū́ro, tas prigrybauna Vlk. Ką čia dažiūrė́siu, kur tą algą nudedi Rtn. ^ Du duria, du dažiū̃ria, du nepasiekia (minko duoną) Krs. 2. Pb, Kpč globoti, prižiūrėti: Aš sena, nespėju tų vaikų dažiūrė́t Stk. Svetimus vaikus neteip dažiū̃ri Mlk. Sako: būsit manimp ir mane jau dažiūrė́sit Zt. Jau mane tep niekas nedažiūrė̃s Mrs. Reikia jų (bičių) dažiūrė́t Gg.išauklėti: Netikę, nedažiūrė́ti jų vaikai Aln. 3. apliuobti: Vis tiek reikia dažiūrė́t paršiuko Rod. Kap jy (kumelė) nedažiūrė́ta, tai nuslenka šerstis Kpč. ^ Kap tik nedažiūrė́si, tai ir neturėsi Nmč. 4. sutvarkyti, apravėti: Dar̃ aš jau dažiūrė́t negaliu darželio Vlk. Mergele mano, jaunoji mano, kol nedažiūrai žalios rūtelės? LLDII331(Mrk). Bulbos žolėj nedažiūrė́tos Aln. \ žiūrėti; apžiūrėti; atsižiūrėti; dažiūrėti; įžiūrėti; išžiūrėti; nužiūrėti; pažiūrėti; paržiūrėti; peržiūrėti; piesižiūrėti; pražiūrėti; prižiūrėti; razžiūrėti; sužiūrėti; užžiūrėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • apžiūrėti — apžiūrėti, apžiū̃ri (apžiū̃ria Jrb, apžiūro Azr, Kpč), ėjo Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ; H, H161,162, R, R65, MŽ, MŽ87, D.Pošk, N, M, J, LL113,125,204, L, ŠT31 1. tr., intr. Pns apžvelgti, aprėpti žvilgsniu, norint sužinoti ar patirti, koks kas yra,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsižiūrėti — atsižiūrėti, atsižiū̃ri (atsìžiūri, atsižiūro Kb, Drsk), ėjo NdŽ, KŽ 1. Q573,653, Sut, N, K, L, Rtr, DŽ atsigręžus pasižiūrėti: Ėjęs ėjęs atgal atsižiūrėjo J. Turbūt gerokai lupt gavo, kad ištrūkęs nešė kudašių neatsižiūrėdamas Dkš. Einu einu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dažiūrinėti — ×dažiūrinėti žr. dažiūrėti 2: Katari dažiūrinėja (gano) gyvulių, pasakis GrvT68. žiūrinėti; apžiūrinėti; dažiūrinėti; įžiūrinėti; išžiūrinėti; nužiūrinėti; paži …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dažiūrėjimas — ×dažiūrėjimas (hibr.) sm. (1); D.Pošk → dažiūrėti 1: In bites tai reikia dažiūrėjimo Rod. žiūrėjimas; apžiūrėjimas; atsižiūrėjimas; dažiūrėjimas; įžiūrėjimas; išžiūrėjimas; nužiūrėjim …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžiūrėti — išžiūrėti, išžiū̃ri (išžiū̃ria, išžiūro), ėjo Š, KŽ, DŽ1; R42,128, MŽ57,168, N 1. tr. gerai apžiūrėti, išžvalgyti: Dar kartą gerai išžiūrėjo savo dovanas NdŽ. Turiu daug nuotraukų, čia visas išžiūrėsim Kč. Išderėk, išžiūrėk, parvežk ir uždirbt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužiūrėti — nužiūrėti, nužiū̃ri (nùžiūri, nužiūro), ėjo Rtr, DŽ, KŽ; LL153, L 1. tr., intr. Q253, N, Š žvilgsniu perleisti, nužvelgti: Priejęs pri munęs nužiūrėjo karininkas, pamojo su ranka Žd. Aš jį nužiūrėjau, kai buvo atvažiavęs Jrb. Nužiūrau, man tep… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paržiūrėti — tr. NdŽ prakiurdyti: Kad paržiūrėsi stiklo langelį, kad prarymosi uosio tvorelę LTR(Brt). Aš paržiūrėčiau uosies tvorelę brolyčio belaukdama N343. ◊ akìs paržiūrėti 1. žiūrint ilgai laukti: Akìs paržiūrėjau, rankas parrymojau, o kap nėr, tep… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažiūrėti — pažiūrėti, pažiū̃ri (pàžiūri, pažiūro), ėjo Rtr, KŽ, DŽ1, LzŽ 1. intr., tr. H155,157, D.Pošk, S.Dauk, N, M, LL165,233,275, ŠT12,16,372 atkreipti akis, mesti žvilgsnį, pažvelgti: Ji pažiūrėjo aukštyn, bet nieko nematė NdŽ. Prasivėręs duris… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peržiūrėti — Š, NdŽ, KŽ, peržiūrėti, paržiūrėti Akm, Krtn, Sg, Bt; D.Pošk, S.Dauk, DŽ1 1. tr. H167, R, R107, MŽ, MŽ140, N, LL188, L, Rtr kiaurai matyti, permatyti: Paržiūrimas daiktas, par kurį galì parmatyti kiaurai J. Langus reikia numazgoti, kartais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piesižiūrėti — (dial.), pysižiūrėti pastebėti: A esi pysižiūrėjus, kaip anos (gėlės) greit sužyda Dov. žiūrėti; apžiūrėti; atsižiūrėti; dažiūrėti; įžiūrėti; išžiūrėti; nužiū …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”